لیست قیمت

لیست قیمت پلکسی گلاس
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
شفاف دلتا تایوان 2 میل 1840*1230 تایوان -
رنگی دلتا تایوان 2 میل 1840*1230 تایوان -
شفاف دلتا تایوان میلی 1840*1230 تایوان 255/000
رنگی دلتا تایوان میلی 1840*1230 تایوان 270/000
شفاف پلی پکس ویتنام 2 میل 1830*1220 ویتنام 540/000
رنگی پلی پکس ویتنام 2 میل 1830*1220 ویتنام 550/000
شفاف پلی پکس ویتنام میلی 1830*1220 ویتنام 245/000
رنگی پلی پکس ویتنام میلی 1830*1220 ویتنام 255/000
شفاف XT 2 میل 1830*1220 چین 540/000
رنگی XT 2 میل 1830*1220 چین 550/000
شفاف XT میلی 1830*1220 چین 245/000
رنگی XT میلی 1830*1220 چین 255/000
پلکسی طلایی اینه ای 2 میل 1830*1220 ویتنام -
پلکسی نقره ای اینه ای 2 میل 1830*1220 ویتنام 780.000
لیست قیمت پلی کربنات
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
تخت 1 میل 205*122 چین 520/000
تخت آیدا 2 میل 3050*2050 ایران/تبریز 1/890/000
تخت آیدا 3 میل 3050*2050 ایران/تبریز 2/835/000
تخت آیدا 4 میل 3050*2050 ایران/تبریز 3/780/000
تخت آیدا 5 میل 3050*2050 ایران/تبریز 4/725/000
تخت آیدا 6 میل 3050*2050 ایران/تبریز 5/670/000
تخت آیدا 8 میل 3050*2050 ایران/تبریز 7/560/000
تخت آیدا 10 میل 3050*2050 ایران/تبریز 9/450/000
دوجداره شانی 4 میل 6000*2100 ایران/تبریز 1/026/000
دوجداره ناوایو 4 میل 6000*2100 ایران/تبریز 1/026/000
دوجداره آیدا 4 میل 6000*2100 ایران/تبریز 1/134/000
دوجداره شانی 5 میل 6000*2100 ایران/تبریز 1/267/000
دوجداره ناوایو 5 میل 6000*2100 ایران/تبریز 1/267/000
دوجداره شانی 6 میل 6000*2100 ایران/تبریز 1/328/000
دوجداره آیدا 6 میل 6000*2100 ایران/تبریز 2/016/000
دوجداره شانی 8 میل 6000*2100 ایران/تبریز 1/835/000
دوجداره آیدا 8 میل 6000*2100 ایران/تبریز 2/381/000
دوجداره ناوایو 10 میل 6000*2100 ایران/تبریز 2/130/000
دوجداره آیدا 10 میل 6000*2100 ایران/تبریز 2/772/000
لیست قیمت مولتی استایل
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
طلایی آینه 60*120 ایران/تبریز 68/000
طلایی خش دار 60*120 ایران/تبریز 68/000
نقره ای آینه 60*120 ایران/تبریز 68/000
نقره ای خش دار 60*120 ایران/تبریز 68/000
مسی خش دار 60*120 ایران/تبریز 68/000
برنز خش دار 60*120 ایران/تبریز 68/000
مشکی پشت سفید 60*120 ایران/تبریز
سفید پشت مشکی 60*120 ایران/تبریز
قرمزپشت سفید 60*120 ایران/تبریز
قرمز پشت مشکی 60*120 ایران/تبریز
لیست قیمت کریستال
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
کریستال یخی 2.3 میل 180*120 ایران/تبریز 143/000
کریستال یخی 2.7 میل 180*120 ایران/تبریز 168/000
کریستال یخی 3.2 میل 180*120 ایران/تبریز 210/000
یخی رنگی 2.3 میل 180*120 ایران/تبریز 147/000
ترانس رنگی 2.1 میل 180*120 ایران/تبریز 171/000
بی رنگ شفاف 1.4 میل 180*120 ایران/تبریز 136/000
بی رنگ شفاف 1.8 میل 180*120 ایران/تبریز 148/000
بی رنگ شفاف 2 میل 180*120 ایران/تبریز 169/000
بی رنگ شفاف 2.3 میل 180*120 ایران/تبریز 203/000
بی رنگ شفاف 3 میل 180*120 ایران/تبریز 254/000
بی رنگ شفاف 3.8 میل 180*120 ایران/تبریز 318/000
بی رنگ شفاف 4.8 میل 180*120 ایران/تبریز 424/000
بی رنگ شفاف 5.8 میل 180*120 ایران/تبریز 510/000
بی رنگ شفاف 8 میل 180*120 ایران/تبریز 735/000
بی رنگ شفاف 10 میل 180*120 ایران/تبریز 908/000
شیری 1 میل 180*120 ایران/تبریز 84/000
شیری 1.8 میل 180*120 ایران/تبریز 148/000
شیری 2 میل 180*120 ایران/تبریز 169/000
شیری 2.3 میل 180*120 ایران/تبریز 203/000
شیری 3.8 میل 180*120 ایران/تبریز 318/000
دوغی 1.8 میل 180*120 ایران/تبریز 148/000
دوغی 2 میل 180*120 ایران/تبریز 169/000
دوغی 2.3 میل 180*120 ایران/تبریز 203/000
دوغی 3.8 میل 180*120 ایران/تبریز 318/000
دوغی 5.8 میل 180*120 ایران/تبریز 518/000
لیست قیمت کارتن پلاست
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
رول 2 میل 50*1 متر ایران/تبریز 575/000
رول 2 میل 50*2 متر ایران/تبریز 1/150.000
رول 3 میل 50*1 متر ایران/تبریز -
رول 3 میل 50*2 متر ایران/تبریز -
ورق 3 میل 2*2 متر ایران/تبریز 74/000
ورق 4 میل 2*2 متر ایران/تبریز 104/000
ورق 6 میل 2*2 متر ایران/تبریز 163/000
ورق 8 میل 2*2 متر ایران/تبریز 237/000
ورق 10 میل 2*2 متر ایران/تبریز 267/000
لیست قیمت دیفیوزر
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
یک رو آج دار 3/00 1.2 180*120 ایران/تبریز 144/000
یک رو آج دار 3/200 1.5 180*120 ایران/تبریز 154/000
لیست قیمت هایم پک
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
هایم پک 1 میل ایران/تبریز 94/000
هایم پک 1.6 میل ایران/تبریز 163/000
هایم پک 1.6 میل ایران/تبریز 167/000
هایم پک 2 میل ایران/تبریز 217/000
هایم پک 3.5 میل ایران/تبریز 394/000
لیست قیمت پی وی سی
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
پی وی سی 8 میل 2440*1220 -
پی وی سی 10 میل 2440*1220 -
لیست قیمت لوله و ورق استیل
تاریخ به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۰
برند شرح کالا وزن ضخامت ابعاد رنگ بندی ساخت قیمت
قوطی Hensun 0.8*20*20
قوطی Hensun 0.8*10*10
قوطی Hensun 0.8*15*15
قوطی Hensun 0.8*10*20
قوطی Hensun 1*10*30
قوطی Hensun 1.1*30*30
قوطی Hensun 1*10*40
قوطی Hensun 0.8*20*40
قوطی Hensun 1.1*20*40
قوطی Hensun 1.5*20*20
قوطی Hensun 0.9*40*40
قوطی Hensun 1.15*40*40
قوطی Hensun 1.1*40*60
قوطی Hensun 0.8*40*80
قوطی Hensun 1.1*40*80
قوطی Stoneland 1.5*20*20
قوطی Stoneland 1.5*20*40
قوطی Stoneland 0.8*25*25
قوطی Stoneland 1*40*40
لوله استیل Hensun 0.4*13
لوله استیل Hensun 1.5*102
لوله استیل Hensun 0.35*16
لوله استیل Hensun 0.5*25
لوله استیل Hensun 0.55*38
لوله استیل Hensun 0.55*51
لوله استیل Stoneland 0.35*16
لوله استیل Stoneland 0.6*38
لوله استیل Stoneland 1*38
لوله استیل Stoneland 0.6*51
لوله استیل Stoneland 0.9*51
لوله استیل Stoneland 0.35*16
لوله استیل Stoneland 0.5*25
لوله استیل Stoneland 05*38
لوله استیل Stoneland 0.5*51
اســـتعلام لحظـــه ای قیـــمت محصـــولات
021-33985500 021-33975500

آریا پلاست تنها پخش کننده برند ناوایو در ایران و ارائه دهنده معتبرترین برندهای ورق های صنعتی در کشور است. بنابراین برای تهیه و خرید پلکسی گلاس، خرید پلی کربنات، کارتن پلاست، مولتی استایل، کریستال، لوله و قطعات استیل و همچنین هایم پک با قیمت مناسب و بسیار رقابتی در بازار می توانید با کارشناسان فروش آریا پلاست تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.